رمز گشایی از یک انقلاب جدید

همه ما به نوعی نگران آن هستیم که قرار است چه اتفاقی برای أینده جهان بیافتد؛ موبایل‌هایی که دارند به تدریج به ابررایانه تبدیل می‌شوند، ماشین‌های خودران، ربات‌هایی باهوش‌تر از همیشه و شبیه‌تر به انسان، فناوری‌های عصبی، پیوند انسان و کامپیوتر، ویرایش ژنیتکی. همه اینها شاید آینده‌ای ناشناخته را ترسیم می‌کند.

انقلاب‌های صنعتی قبلی، بشر را از  نیاز به قدرت حیوانات آزاد کرد، تولید انبوه را ممکن ساخت و قابلیت‌های دیجیتال را برای میلیاردها نفر به ارمغان آورد. اما  انقلاب صنعتی چهارم اساساً با گذشته متفاوت است. این انقلاب با طیفی از فناوری‌های جدید مشخص می‌شود که جهان فیزیکی، دیجیتالی و بیولوژیکی را در هم می‌آمیزد، همه رشته‌ها، اقتصادها و صنایع را تحت تأثیر قرار می‌دهد، و حتی ایده‌های چالش برانگیز درباره معنای انسان بودن  را بازتعریف می‌کند.

در این ویدئو ۱۱ دقیقه‌ای که توسط مجمع جهانی اقتصاد تولید شده است می‌توانید با جزئیات بیشتری از آینده و آنچه انقلاب صنعتی چهارم نامیده می‌شود آشنا شوید.