انقلاب شروع شده و ما باید آن را بسازیم

انقلاب صنعتی چهارم عامل مجموعه‌ای از تحولات اجتماعی،سیاسی،فرهنگی و اقتصادی بوده و خواهد بود که به تدریج در طول قرن ۲۱ چهره خود را نشان می‌دهد و نمایان می‌شود.
بر بستر فناوری‌های دیجیتال که رونق گسترده آن ارمغان انقلاب صنعتی سوم یا همان انقلاب دیجیتال است انقلاب صنعتی چهارم بیشتر از هر چیز با همگرایی دیجیتال،پیشرفت‌های بیولوژیک و نوآوری‌های فیزیکی شکل گرفته است.
مانند انقلاب صنعتی اول که موتورهای بخار آن را رقم زدند و به دنبال آن انقلاب‌های صنعتی دوم و سوم در انقلاب صنعتی چهارم هم فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی،ویرایش ژنیتیکی،واقعیت مجازی،رباتیک،چاپ سه بعدی به سرعت در حال تغییر مسیری ساخت انسان،تعاملات و توزیع ارزش‌هاست.
همان طور که در انقلاب‌های صنعتی قبل رخ داده اکنون هم این انقلاب به صورت کامل تولید صنعتی و افراد را تغییر خواهد داد. مهمتر از همه این انقلاب مسیرش را با انتخابی که مردم امروز کرده‌اند پیدا خواهد کرد. جهان ۵۰ تا ۱۰۰ سال آینده بیشتر از هرچیزی شکل و کاراکتری خود را از طرز تفکر ما،سرمایه‌گذاری‌ها و استفاده از فناوری‌های جدید خواهد گرفت.


 

خیلی مهم است که از همین حالا بدانیم که انقلاب صنعتی چهارم شامل یک تغییر سیستماتیک در بخش‌ها و ابعاد بسیار گسترده‌ای از زندگی بشر خواهد بود.

تأثیرات مقطعی فناوری‌های نوظهور حتی مهم‌تر از قابلیت‌های هیجان‌انگیز آن‌ها است. توانایی ما برای ویرایش و تغییر بلوک‌های سازنده زندگی اخیراً با روش کم هزینه  توالی‌یابی ژنی  و تکنیک‌هایی مانند CRISPR به طور گسترده  بیشتر شده است. هوش مصنوعی فرآیندها و مهارت‌ها را در هر صنعتی افزایش می‌دهد. نوروتکنولوژی در حال برداشتن گام‌های بی‌سابقه‌ای است که چگونه می‌توانیم از مغز به‌عنوان آخرین مرز زیست‌شناسی انسان استفاده کنیم و بر آن تأثیر بگذاریم. اتوماسیون پارادایم های حمل و نقل و تولید را در حال تغییر دادن است.فناوری هایی مانند بلاک چین و مواد هوشمند در حال تعریف مجدد و محو کردن مرز بین دنیای دیجیتال و فیزیکی هستند.

مانند انقلاب صنعتی اول که موتورهای بخار آن را رقم زدند و به دنبال آن انقلاب‌های صنعتی دوم و سوم در انقلاب صنعتی چهارم هم فناوری‌هایی مثل هوش مصنوعی، ویرایش ژنیتیکی، واقعیت مجازی، رباتیک، چاپ سه‌بعدی به سرعت درحال تغییر مسیری ساخت انسان، تعاملات و توزیع ارزش‌هاست

نتیجه همه اینها تحول اجتماعی در مقیاس جهانی است. با تأثیر بر انگیزه‌ها، قوانین و هنجارهای زندگی اقتصادی، نحوه برقراری ارتباط، یادگیری، سرگرمی و ارتباط ما با یکدیگر و  حتی درک ما از خودمان به عنوان انسان تغییر  پیدا می‌کند. علاوه بر این، این احساس که فناوری‌های جدید با سرعت فزاینده‌ای در حال توسعه و پیاده‌سازی هستند، بر هویت‌های انسانی، جوامع و ساختارهای سیاسی تأثیر می‌گذارد.  به همین خاطر، مسئولیت‌های ما در قبال یکدیگر، فرصت‌های ما برای خودآگاهی، و توانایی ما برای تأثیرگذاری مثبت بر جهان، به طرز پیچیده‌ای  وابسته تعامل ما با فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم است و شکل می‌گیرد. این انقلاب فقط برای ما اتفاق نمی افتد و ما قربانیان آن نیستیم؛ بلکه ما فرصت و حتی مسئولیت داریم که به آن ساختار و هدف بدهیم.

همانطور که اقتصاددان‌های مشهور اریک برینجولفسون و اندرو مک آفی اشاره کرده اند، این انقلاب هم می‌تواند به خاطر پتانسیل آن برای اختلال در بازار کار نابرابری بیشتری را به همراه داشته باشد. همانطور که اتوماسیون جایگزین نیروی کار در کل اقتصاد می شود،  جایگزینی کارگران توسط ماشین ها و ربات‌ها ممکن است شکاف بین بازده سرمایه و بازده نیروی کار را تشدید کند. از سوی دیگر، این امکان نیز وجود دارد که  جایگزینی کارگران توسط فناوری، در مجموع منجر به افزایش خالص مشاغل ایمن و با رضایت بالای شغلی شود.

همه انقلاب‌های صنعتی قبلی تأثیرات مثبت و منفی بر ذینفعان مختلف داشته است. ملت‌ها ثروتمندتر شده‌اند و فناوری‌ها به خروج جوامع از فقر کمک کرده‌اند. این اما ناتوانی در توزیع عادلانه منافع  حاصل شده یا  عوامل خارجی  بوده که باعث چالش‌های جهانی شده است. با شناخت خطرات، اعم از تهدیدات امنیت سایبری، گسترده شدن اطلاعات نادرست  و شبه‌علم از  مسیر رسانه های دیجیتال، بیکاری بالقوه، یا افزایش نابرابری اجتماعی و درآمدی، می توانیم گام هایی را برای همسوسازی ارزش های انسانی مشترک با پیشرفت تکنولوژی خود برداریم و اطمینان حاصل کنیم که انقلاب صنعتی چهارم قبل و بعد از آن از  مزایایش برخوردار می‌شود.

ما نمی توانیم در این مرحله پیش بینی کنیم که چه سناریویی  نتیجه احتمالی این انقلاب جدید خواهد بود. با این حال، من متقاعد شده ام که در آینده، استعداد و نوآوری، بیش از پول و سرمایه، عامل مهم تولید خواهد بود

ما نمی توانیم در این مرحله پیش بینی کنیم که چه سناریویی  نتیجه احتمالی این انقلاب جدید خواهد بود. با این حال، من متقاعد شده ام که در آینده، استعداد و نوآوری، بیش از پول و سرمایه، عامل مهم تولید خواهد بود.

با این دگرگونی‌های بنیادی که امروزه در حال انجام است، ما این فرصت را داریم که انقلاب صنعتی چهارم را فعالانه شکل دهیم تا هم فراگیر و هم انسان محور باشد. این انقلاب چیزی فراتر از فناوری است. فرصتی برای متحد کردن جوامع جهانی، ایجاد اقتصادهای پایدار، انطباق و نوسازی مدل‌های حکومتی، کاهش نابرابری‌های مادی و اجتماعی، و تعهد به رهبری مبتنی بر ارزش‌ها در فناوری‌های نوظهور نتیجه احتمالی این انقلاب خواهد بود.

بنابراین، انقلاب صنعتی چهارم پیش‌بینی آینده نیست، بلکه فراخوانی برای اقدام است. این چشم‌اندازی برای توسعه، انتشار و  حکمرانی فناوری‌ها به روش‌هایی است که پایه‌ای توانمندتر، مشارکتی و پایدارتر برای توسعه اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند که حول ارزش‌های منافع مشترک، کرامت انسانی و  مسئولیت بین نسلی بنا شده است. تحقق این چشم انداز چالش اصلی و مسئولیت بزرگ 50 سال آینده نسل بشر خواهد بود.