محمود کریمی

محمود کریمی پژوهشگر و مدرس متدولوژی‌های نوآوری نظام‌یافته و تکنیک‌های خلاقیت برای کشف و حل مساله و دست‌یابی به نوآوری، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری کارآفرینی سیمرغ http://www.problemsolving.blogfa.com

برای سفری خیال‌انگیز به شش سال دیگر، می‌شود بر مبنای نگاه به یکی دو سال پشت سرمان، فکرمان را پرواز...