فردانما

video

ماموریت های فضایی برای حیات و نیروی کار انسانی به مخازن اکسیژن وابسته هستند. چقدر جالب...
video

از آغاز عصر دیجیتال به این سو، صفحه کلید و نمایشگر اصلی‌ترین رابط اطلاعاتی انسان...
video

زنبورداران با مشکلات برداشت عسل آشنا هستند؛ مشکلات پوشیدن لباس مخصوص زنبورداری، تفنگ‌های دودزا، چاقوی داغ و...
video

  ویوک وادوا یکی از افراد راک سنتر برای اداره امور شرکتی در دانشگاه استندفورد است. او مدیر تحقیقات راک...
video
0 1250

انسداد رگ‌های خونی قبل از آسپیراسیون، کیفیت آسپیراسیون را به‌شدت افزایش داده و در موارد ضروری به...
video

به نعنای تازه در موهیتوی خود نیاز دارید، برای سالاد خود گوجه می‌خواهید؟ برای کباب کردن غذا...
video

از اینکه بین کارت‌های اعتباری‌تان بگردید خسته شده‌اید، کارت‌های مختلفی در کیفتان دارید؟ اگر این‌طور است، شما...