کلاه ضد سیگنال

video

کلاه ضد سیگنال ؛ محافظ سر در برابر امواج الکترومغناطیسی آیا ازجمله افرادی هستید...