منابع طبیعی و تهدیدهای آن

به همه چیزهایی که در طبیعت برای استفاده انسان وجود دارد و شکل‌گیری و وجود آنها الزاما نیازمند اقدام از سوی انسان نیست، «منابع طبیعی» (natural resources) گفته می‌شود. مهم‌ترین نکته درباره منابع طبیعی این است که زندگی انسان و سایر شکل‌های حیات روی کره زمین به منابع طبیعی وابسته است. منابع طبیعی شامل زمین، […]