فرمول مقابله با همه‌گیری‌های جهانی بعدی

علی رنجبران: همه‌گیری جهانی کووید-19 هنوز یک تهدید سلامتی در جهان است. هرچند واکسیناسیون گسترده در بسیاری از کشورها نرخ مرگ و میر را تا حد مناسبی پایین آورده است، اما جهش‌های جدید ویروسی برای فرار از ایمنی ناشی از واکسن و پوشش پایین واکسیناسیون در بسیاری از کشورها باعث بالا رفتن نرخ بیماری می‌شود. […]