معکوس کردن پیری؛ آینده درمان پزشکی

پیری و مبارزه با آن از دیرباز موضوع بسیاری از نوشته‌ها در ادبیات کلاسیک و معاصر در طول تاریخ بشر بوده است. از سفر «کین شی هوانگ» بخت برگشته به دریا در تعقیب زندگی ابدی تا شهرت «کنت دراکولا» نامیرا در غرب، مسئله پیری هزاران سال است که جهان را افسون کرده و البته حل […]