جراحی قلب

video
7 5811

حیات دوباره به قلب های مرده این وسیله می تواند زمینه انجام پیوند قلب را گسترش داده و حیات دوباره...
video

کاردبرد گوگل یک ابزار جدید گوگل به قیمت ۲۰ دلار است که به شما این امکان را...
video

تصور کنید که جراحان قبل از انجام دادن اعمال جراحی سخت، برای تمرین آن...