اقتصادی بر پایه‌های لرزان

ترجمه از حسین غیاثی: تازه‌های علمی به ما می‌گویند که در حدود ۲۵ درصد گونه‌های ارزیابی شده حیوانی و گیاهی به واسطه اقدامات انسان تهدید می‌شوند. یک میلیون گونه در معرض خطر انقراض هستند و تعداد زیادی برای دهه‌ها با این خطر بسر برده‌اند. دلیل مسئله روشن است؛ کسب‌وکارها بیش از آنچه قبلا تصور می‌شد […]

مواد پیشرفته، قلب انقلاب صنعتی چهارم

مانند انقلاب‌های صنعتی قبلی، صنعت شیمی و مواد پیشرفته نقش مهمی را ایفا می‌کند. تا حد زیادی از طریق کمک‌های صنعت است که سایر صنایع می‌توانند ایده‌ها و نوآوری‌های خود را به محصولات پیچیده تبدیل کنند

زیست فناوری در انقلاب صنعتی چهارم؛ساخت تخصصی آینده

انقلاب صنعتی چهارم فناوری‌های پیشرفته را با روش‌های نوآورانه ترکیب می‌کند و به طرز چشمگیری شیوه زندگی، کار و ارتباط مردم با یکدیگر را تغییر می‌دهد. آنچه که انقلاب صنعتی چهارم را بسیار متفاوت‌تر از انقلاب‌های صنعتی قبلی می‌کند، همگرایی و تعامل بین چندین روند فناوری به طور همزمان است. درس کلیدی از همه روندهای […]