آدرس: خیابان ولیعصر، تقاطع فتحی شقاقی و جهانمهر، پلاک ۶۳، واحد ۶

شماره تماس: ۸۸۳۳۲۳۳۴