کفش

video
0 441

رقابت کفش های ورزشی چرمی در بازار داغ فناوری به عنوان بخشی از واحد ساخت محصولات مفهومی، آدیداس...

سلامت

video

حیات دوباره به قلب های مرده این وسیله می تواند زمینه انجام پیوند قلب را گسترش داده و حیات دوباره...

آخرین خبرها