دیسک آلدرسون

انسان از زمانی که توانست پایش را به بیرون از کره زمین بگذارد، به دنبال سکونت در سیارات دیگر و همینطور منظومه‌های سیاره‌ای دیگر بوده. از طرفی دیگر انسان‌ها منابع زمین را به شدت مصرف کرده‌اند و با توجه به روند رشد کنونی جمعیت، شاید زمین به اندازه کافی برای همه ما جایی نداشته باشد. تلاش‌هایی زیادی برای مسکونی‌سازی سیارات منظومه شمسی به خصوص سیاره مشتری و قمر زمین ماه در حال انجام است. اما سوال اصلی اینجاست؛ اگر ما توانایی مسکونی سازی یک سیاره را داشته باشیم، چرا یک سیاره نمی‌سازیم؟

این ایده «دن الدرسون» بود، تا یک سازه عظیم در اطراف خورشید بسازیم که محدودیت‌های زمین را نداشته باشد. البته هرچند ساخت چنین سازه بزرگی به نظر ممکن نمی‌رسد، اما اگر روزی انسان‌ها توانایی ساخت چنین سازه‌ای را در یک منظومه ستاره‌ای داشته باشند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و زندگی روی چنین سیاره تختی به چه شکلی خواهد بود.