امید برای اعضای فلج شده

شاید بسیاری از ما قدر لحظاتی که در آن قرار داریم را ندانیم. اینکه روی پای خودمان می‌ایستیم، با دسانمان می‌توانیم اجسام را بگیریم و حرکت کنیم. افرادی وجود دارند که به علت حادثه یا دیگیر توانایی کنترل اعضای بعد خود را ندارند. بسیاری از این افراد از گردن به پایین فلج هستند و چیزی را حس نمی‌کنند.

ایمپلنت‌های مغزی، نوید دهنده آینده‌ای است که بتوانیم مغز مان را به ابزار‌ها و ماشین‌ها متصل کنیم. به کمک این فناوری نه تنها می‌توانیم بازو‌های روباتیک را کنترل کنیم، می‌توانیم برای افرادی که توانایی‌های خود را از دست داده‌اند حس لامسه را هم تا حدودی برگردانیم.

با اینکه این فناوری در مراحل اولیه خود است اما به زودی انسان‌های سالم نیز از آن استفاده خواهند کرد. همانطور که امروز از دستیار‌های صوتی استفاده می‌کنیم احتمالا روزی از دستورات مغزی برای کنترل و اجرای فرامین کمک بگیریم.